Anvend B2B IP-data til at påvirke dine målgrupper

 

Vi har en løsning til de B2B virksomheder, som vil effektivisere salg og reklame til B2B målgrupper. Løsningen effektiviserer din markedsføring, fordi du koncentrer salgs- og reklameindsatserne mod dine målgrupper med relevante budskaber, der handler om behovsdækning, og når køber er i markedet.

Løsningen bygger på det enkle faktum, at enhver virksomhed har en unik IP-adresse – og den adresse er rygraden i Valoris’ IP platform.

Digitalt og genialt

IP-Data – IP Tracking, IP Targeting og ABM

IP-data fra Valoris fortæller dig, hvad din B2B målgruppe interesserer sig for og læser om på dine websider. Med IP-data kan du målrette indholdet i din bannerannoncering og eksponere din målgruppe.

De centrale IP-data, der leverer løsningerne, bygger på at IP-adressen er unik for enhver B2B virksomhed. Og når du kender IP-adressen, kender du også virksomheden.  IP tracking rapporterer dine målgruppers besøgsadfærd og IP targeting målretter din bannerannoncering. Målretter betyder både, at annoncerne kun ses af personer i B2B målgruppen og at du kan tilpasse indholdet til den enkelte kundes behov.

Du gør annoncer, salgsbesøg og webside-indhold relevant fra først til sidst, når du analyserer dine kunders og segmenters besøgsadfærd på dit website, målretter bannerannonceringen og anvender adaptive content på websitet.

Resultater

Mersalg, forbedret indtjening, lavere omkostninger ved nysalg, bedre relationer, produktive sælgere og mindre kundeafgang er blandt de mange fordele du får af at anvende de IP-Data, der strømmer fra IP Tracking og IP Targeting. Du optimerer samspillet mellem din digitale marketing og dit konkrete salgsarbejde.

IP Tracking fra Leadenhancer viser dig de virksomheder fra din B2B målgruppe, der besøger dit website, og de produkter og ydelser, som virksomheden ser på. Udnyt timingen. Kommunikér med dine kunder om produkter og ydelser, som de viser interesse for.

IP Targeting skaber målrettet bannerannoncering. Brug Leadenhancer til at kommunikere med din B2B målgruppe. Resultatet er, at dine bannere vises i annoncebærende medier for medarbejderne i dine valgte B2B virksomheder.

Få viden om IP Data, og om hvordan IP Tracking og IP Targeting understøtter ABM.